Lid worden


Met ingang van 1 januari 2015 gelden de volgende lidmaatschappen en contributies:

1. Basislid: € 27,50 per jaar

2. Cursuslid: € 53,50 per jaar

 • als basisleden en daarnaast:
 • korting op alle muziek- en bouwcursussen van Huismuziek (ledenprijs)

3. Bouwlid: € 47,50 per jaar

 • als basisleden en daarnaast
 • bouwcursussen van Huismuziek voor de ledenprijs
 • 4 maal per jaar het eigen tijdschrift over instrumentenbouw: de Bouwbrief (www.bouwerskontakt.nl)

4. Jeugdleden t/m 17 jaar:  € 25,00 per jaar

 • als cursusleden

NB. Deelnemers tot en met 30 jaar krijgen 50% korting op de cursusprijs voor leden. Per cursus zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, je ziet het bij de cursus. De prijzen staan bij elke cursus op de website vermeld. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van een scan van je paspoort of ID-kaart.
NB. De leden die een eenmalige machtiging hebben gegeven voor automatische incasso van de contributie, betalen ook bovenstaande bedragen. In de tweede week van februari zal het bedrag worden afgeschreven van je rekening en je ontvangt ook per post de factuur.

LET OP! Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en loopt automatisch door tot wederopzegging. Een eventuele opzegging voor het volgend kalenderjaar moet vóór 1 november binnen zijn via e-mail (info@huismuziek.nl) of brief (Postbus 9, 6800 AA, Arnhem. Post op ons bezoekadres - Oude Kraan - komt NIET aan). Wij sturen ALTIJD een bevestiging van je opzegging. Krijg je deze bevestiging NIET binnen een aantal weken, dan kun je ervan uitgaan dat wij je opzegging NIET ontvangen hebben en doe je er verstandig aan ons te bellen (026 - 845 07 88) of een e-mail te sturen.

 • Aanmelden als lid? Klik hier.
 • Korting op je contributie?
  Als je je na 1 juli inschrijft ontvang je 50% reductie op de contributie van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Lidmaatschap van regionale verenigingen
  Huismuziek heeft zo'n 25 regionale verenigingen verspreid over het hele land. Bij elke afdeling zijn diverse ensembles aangesloten, variërend in vorm en samenstelling. Het lidmaatschap van een afdeling staat los van het landelijke lidmaatschap. Klik hier voor de regionale verenigingen van Huismuziek.