Lid worden


Met ingang van 1 januari 2014 gelden de volgende lidmaatschappen en contributies:

1. Basislid: € 27,50 per jaar

2. Cursuslid: € 53,50 per jaar

 • als basisleden en daarnaast:
 • korting op alle muziek- en bouwcursussen van Huismuziek (ledenprijs)

3. Bouwlid: € 47,50 per jaar

 • als basisleden en daarnaast
 • bouwcursussen van Huismuziek voor de ledenprijs
 • 4 maal per jaar het eigen tijdschrift over instrumentenbouw: de Bouwbrief (www.bouwerskontakt.nl)

4. Jeugdleden t/m 17 jaar:  € 25,00 per jaar

 • als cursusleden


NB. Minderjarige kinderen van cursusleden kunnen ook deelnemen aan muziekcursussen georganiseerd door Huismuziek voor de ledenprijs.
NB. De leden die een eenmalige machtiging hebben gegeven voor automatische incasso van de contributie, betalen ook bovenstaande bedragen. In de tweede week van februari zal het bedrag worden afgeschreven van je rekening en je ontvangt ook per post de factuur.

LET OP! Een eventuele opzegging voor het volgend kalenderjaar moet vóór 1 november binnen zijn via e-mail (info@huismuziek.nl) of brief (Postbus 9, 6800 AA, Arnhem. Post op ons bezoekadres - Oude Kraan - komt NIET aan). Wij sturen ALTIJD een bevestiging van je opzegging. Krijg je deze bevestiging NIET binnen een aantal weken, dan kun je ervan uitgaan dat wij je opzegging NIET ontvangen hebben en doe je er verstandig aan ons te bellen (026 - 845 07 88) of een e-mail te sturen.

 • Aanmelden als lid? Klik hier.
 • Korting op je contributie?
  Als je je na 1 juli inschrijft ontvang je 50% reductie op de contributie van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Afdelingslidmaatschap  
  Huismuziek heeft zo'n 25 afdelingen verspreid over het hele land. Bij elke afdeling zijn diverse ensembles aangesloten, variërend in vorm en samenstelling. Het lidmaatschap van een afdeling staat los van het landelijke lidmaatschap.  Klik hier voor de afdelingen van Huismuziek.