Het bestuur van Huismuziek


Het bestuur bestaat uit Martin Pagie, voorzitter, René de Vos, secretaris, Els Rooswinkel, penningmeester, Johan Kwast, lid, Hanny Geerlings, lid en lid cursuscommissie en Otto Berman, lid.

Rene de Vos

René de Vos, secretaris
Martin Pagie

Martin Pagie, voorzitter
Els Rooswinkel

Els Rooswinkel, penningmeester
 
Otto Berman

Otto Berman, lid
Hanny Geerlings

Hanny Geerlings, lid
Johan Kwast

Johan Kwast, lid