Vacatures


Het bestuur zoekt medebestuurders

Omdat Huismuziek een vereniging is, mogen bestuursleden volgens de statuten van de vereniging niet langer dan drie jaar bestuurslid blijven met een verlenging van één periode. In de ALV van 24 mei zijn de voorzitter en de penningmeester aftredend en nog voor één keer herkiesbaar. Ook van de andere zittende bestuursleden is een aantal binnen de komende twee jaar aftredend en statutair niet herkiesbaar. Om te voorkomen dat er ineens veel nieuwe bestuursleden moeten worden gevonden, wil het bestuur nu al in contact komen met leden van de vereniging of anderen die lid willen worden en die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie. Wil je dit, dan kun je vast meewerken met het bestuur, zodat je later als goed ingewerkt bestuurslid verkiesbaar bent.

Bestuursleden van Huismuziek zijn dit als vrijwilliger met alleen een onkostenvergoeding.

Een bestuurder van Huismuziek heeft:

- een brede maatschappelijke belangstelling,

- een visie op het besturen van een vereniging, met in het bijzonder op de Vereniging Huismuziek,

- een visie op het aansturen van het Bureau Huismuziek,

- zo mogelijk ervaring met bestuurswerk,

- de intentie binnen de vereniging te behouden wat goed is en te verbeteren waar nodig,

- een open oog en houding voor nieuwe ontwikkelingen binnen het werkgebied van Huismuziek,

- goede communicatieve vaardigheden,

- een houding van samenspelen op muzikaal gebied en samenwerken op verenigingsgebied.

Elke bestuurder van Huismuziek heeft een onderdeel van de bestuurstaken onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Het goed kunnen werken met computerprogramma’s is een voordeel.

Huismuziek wordt geleid vanuit een visie en missie die beschreven staat in het Meer Jaren Ontwikkelplan 2014-2017, dat per vier jaar wordt vastgesteld en op onderdelen jaarlijks wordt bijgesteld. Aan dit plan is een organisatieschema gekoppeld, dat de basis vormt voor het bestuurswerk. Belangstellenden kunnen dit Meer Jaren Ontwikkelplan opvragen bij de secretaris van Huismuziek, René de Vos, r.j.devos@live.nl

Op korte termijn is er behoefte aan twee bestuursleden die zich respectievelijk bezig houden met de Digibieb en Kamermuziek in de Steigers.

Spreekt u dit aan? Neem dan eens contact op met:
René de Vos, secretaris Huismuziek, T: 075-6170644, E: r.j.devos@live.nl