Voorzitter


Martin Pagie  Martin Pagie

Ik ben de zesde van zeven kinderen uit een Amsterdamse familie. Ouders en kinderen speelden allemaal een of meer instrumenten. In huis klonk overal muziek en studeren was vanzelfsprekend. Met de klarinet bij de harmonie spelen en de Hafabra diploma’s halen. Tussen mijn 20e en 40e waren gezin, studie en carrière, en verblijf in het buitenland, belangrijker en bleef de klarinet in de kist. Daarna heb ik mijn instrument weer opgepakt, lesgenomen en gespeeld in symfonieorkesten en ensembles. De laatste 15 jaar speel ik vooral kamermuziek. Mijn financieel economische opleiding heeft het mogelijk gemaakt als Controller, Logistiek Manager, Business Development Manager en als directeur van een bedrijf ervaring op te doen. Op latere leeftijd heb ik mijn studie aangevuld bij de Leadership Academie en Stratigic Management (Cranfield University) . Rode draad in mijn loopbaan is het begeleiden van veranderingsprocessen in organisaties en het opzetten van nieuwe bedrijven. In 1997 is mij in België de Innovatieprijs voor Transportverpakking toegekend. De volgende bestuursfuncties heb ik bekleed: Vice voorzitter Rijnlands orkest, penningmeester schoolbestuur, Kringvoorzitter NCWest, penningmeester vereniging voor Logistiek management. Ik ben ongeveer 25 jaar lid van Huismuziek en dit is mijn tweede bestuursperiode als voorzitter. Het is een groot plezier om in zo’n geïnspireerde club een bestuursfunctie te kunnen vervullen.