Lidmaatschap opzeggen


Het lidmaatschap loopt in principe tot en met 31 december van het jaar. Een eventuele opzegging voor het volgend kalenderjaar moet vóór 1 november binnen zijn. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk middels een brief aan Huismuziek, Postbus 9, 6800 AA in Arnhem of een e-mail naar info@huismuziek.nl Vergeet niet je volledige adres te vermelden.