Nieuwsbrief


Met ingang van 2012 verschijnen twee nieuwsbrieven per jaar. De eerste in april, de tweede in oktober. Deze nieuwsbrieven worden digitaal toegezonden aan de leden van Huismuziek en bevatten alleen verenigingsnieuws. Leden die geen e-mailadres hebben, ontvangen de nieuwsbrief per post. Kopij kun je tot 1 april voor het aprilnummer en 1 oktober voor het oktobernummer toesturen naar redactie@huismuziek.nl. De rubriek 'lezersadvertenties' is in de nieuwsbrief komen te vervallen en is verplaatst naar de website: klik hier.

Vorige edities van de Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2, oktober 2014
Nieuwsbrief 1, april 2014
Nieuwsbrief 2, oktober 2013
Nieuwsbrief 1, april 2013
Nieuwsbrief 2, oktober 2012
Nieuwsbrief 1, april 2012
Nieuwsbrief 5, december 2011
Nieuwsbrief 4, september 2011
Nieuwsbrief 2, april 2011
Nieuwsbrief 1, februari 2011