Lid worden


Met ingang van 1 januari 2017 gelden de volgende lidmaatschappen en contributies:

1. Basislid: € 30 per jaar

2. Cursuslid: € 55 per jaar

 • als basisleden en daarnaast:
 • korting op alle muziek- en bouwcursussen van Huismuziek (ledenprijs)

3. Bouwlid: € 50 per jaar

 • als basisleden en daarnaast
 • bouwcursussen van Huismuziek voor de ledenprijs
 • 4 maal per jaar het eigen tijdschrift over instrumentenbouw: de Bouwbrief (www.bouwerskontakt.nl)

4. Jeugdleden t/m 17 jaar:  € 25,00 per jaar

 • als cursusleden

OVERIGE OPMERKINGEN EN BEPALINGEN:

 • De leden die een eenmalige machtiging hebben gegeven voor automatische incasso van de contributie, betalen ook bovenstaande bedragen. In de tweede week van maart zal het bedrag worden afgeschreven van je rekening en je ontvangt ook per post de factuur.
 • Deelnemers tot en met 30 jaar krijgen 50% korting op de cursusprijs voor leden. De prijzen staan bij elke cursus op de website vermeld. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van een scan van je paspoort of ID-kaart.
 • Alleen cursusleden kunnen muziekcursussen volgen voor de ledenprijs en bouwleden kunnen muziekinstrumentenbouwcursussen volgen voor de ledenprijs.
 • Wie zich inschrijft als lid na 1 juli betaalt nog 50% over de contributie van het lopende kalenderjaar.
  Wie zich inschrijft als bouwlid tussen 1 oktober en 1 december betaalt nog 10 euro voor het bouwlidmaatschap van het lopende kalenderjaar. Na 1 december is er geen contributie verschuldigd over het lopende kalenderjaar.
  Wie zich inschrijft als cursuslid tussen 1 oktober en 31 december betaalt nog 12,50 euro over het lopende kalenderjaar.
  Wie zich inschrijft als basislid tussen 1 oktober en 31 december is geen contributie verschuldigd.
 • Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en loopt automatisch door tot wederopzegging. Een eventuele opzegging voor het volgend kalenderjaar moet vóór 1 november binnen zijn via e-mail (info@huismuziek.nl) of brief (Postbus 9, 6800 AA, Arnhem. Post op ons bezoekadres - Oude Kraan - komt NIET aan). Wij sturen ALTIJD een bevestiging van je opzegging. Krijg je deze bevestiging NIET binnen een aantal weken, dan kun je ervan uitgaan dat wij je opzegging NIET ontvangen hebben en doe je er verstandig aan ons te bellen (026 - 845 07 88) of een e-mail te sturen.
 • Lidmaatschap van regionale verenigingen van Huismuziek: Huismuziek heeft 24 zelfstandige regionale verenigingen verspreid over het land. Bij elke vereniging zijn diverse ensembles aangesloten, variërend in vorm en samenstelling. Het lidmaatschap van een regionale vereniging staat geheel los van het landelijke lidmaatschap. Klik hier voor de regionale verenigingen van Huismuziek.
 • Aanmelden als lid? Klik hier. Je kunt je ook aanmelden als lid op het inschrijfformulier voor een cursus.
?