Het bestuur van Huismuziek


Het bestuur bestaat uit Cora van den Berg, voorzitter, Olga Spijkerman, penningmeester, Marga Barink, secretaris, Heleen Drijver, algemeen bestuurslid, 
Koos van Kampen, algemeen bestuurslid en Kees Konings, algemeen bestuurslid.

Cora van den Berg

Cora van den Berg, voorzitter


Olga Spijkerman

Olga Spijkerman, penningmeesterMarga Barink, secretaris

Koos van Kampen

Koos van Kampen, alg. bestuurslid

Kees Konings

Kees Konings, alg. bestuurslid

 Heleen Drijver, alg. bestuurslid