Het bestuur van Huismuziek


Het bestuur bestaat uit Hanny Geerlings, voorzitter, Olga Spijkerman, penningmeester, Heleen Drijver, secretaris en Ronald Boom, algemeen bestuurslid.

Hanny Geerlings

Hanny Geerlings, voorzitter


Olga Spijkerman

Olga Spijkerman, penningmeesterHeleen Drijver, secretaris

Ronald Boom

Ronald Boom, algemeen bestuurslid