Het bestuur van Huismuziek


Het bestuur bestaat uit Hanny Geerlings, voorzitter, Olga Spijkerman, penningmeester, Heleen Drijver, secretaris en
Koos van Kampen, algemeen bestuurslid.

Hanny Geerlings

Hanny Geerlings, voorzitter


Olga Spijkerman

Olga Spijkerman, penningmeesterHeleen Drijver, secretaris

Koos van Kampen

Koos van Kampen, alg. bestuurslid