Het bestuur bestaat uit Cora van den Berg, voorzitter, Olga Spijkerman, penningmeester, Maaike van Boven, secretaris en Marga Barink, algemeen bestuurslid. Het bestuur is bereikbaar via het e-mailadres secretaris@huismuziek.nl

Cora van den Berg

Cora van den Berg, voorzitter


Olga Spijkerman

Olga Spijkerman, penningmeesterMaaike van Boven, secretaris

Marga Barink

Marga Barink, alg. bestuurslid