Algemene informatie


De digitale muziekbibliotheek van Huismuziek is een service op de website van Huismuziek, waar leden van Huismuziek bladmuziek kunnen downloaden in digitale vorm als pdf of als xml. De muziek mag alleen gebruikt worden voor studiedoeleinden; voor uitvoeringen moeten de uitvoerenden beschikken over de originele bladmuziek. 

  • De inhoud van de Digimuziekbieb is gericht op kamermuziekensembles, van trio tot en met dixtuor, muziek voor een kleine bezetting die geschikt is om te spelen in een kamer of kleine concertruimte.
  • De inhoud van de Digimuziekbieb bestaat uit originele muziekstukken en bewerkingen voor speelniveau 2, 3 en 4, met het accent op de niveaus 2 en 3.
  • De inhoud van de Digimuziekbieb bestaat uit losse partijen en partituren. Van de partituren is een aantal pagina’s digitaal ter inzage beschikbaar.

In de Digimuziekbieb kan, apart en in combinatie met elkaar, gezocht worden op: componist, ensemble, aantal spelers, speelniveau, instrumenten.

Speelniveau
De werken in de Digimuziekbieb hebben alle een aanduiding van speelniveau (moeilijkheidsgraad). Per werk wordt het algemene speelniveau aangegeven en het speelniveau van de moeilijkste partij.
Lees meer over speelniveaus.

PDF of Xml
Van ieder werk is per partij een pdf-bestand beschikbaar en voor de meeste werken een partituur. In een aantal gevallen is voor alternatieve instrumenten een partij beschikbaar (bijvoorbeeld zowel hoorn in F als in Es).
Daarnaast zijn xml-bestanden beschikbaar van een groot aantal werken. Xml-bestanden kunnen worden ingelezen in muzieknotatieprogramma’s zoals Sibelius, Finale, Musescore. Partijen zijn gemakkelijk te transponeren, om te zetten naar een andere toonsoort en te bewerken. (zie o.a.: http://musescore.org/nl/download )*
* opmerking alleen Musescore 2.0 bèta is geschikt voor het lezen en weergeven van de xml  files 

Downloaden
Leden van Huismuziek kunnen per jaar maximaal 50 werken downloaden. Per werk worden alle partijen en de partituur apart gedownload. Niet-leden kunnen een zichtpartituur downloaden, die bestaat uit een aantal pagina’s van een werk, na op het formulier naam, adres en mailadres te hebben ingevuld. Huismuziek beschermt zicht tegen oneigenlijk gebruik van de werken in de Digimuziekbieb. Gebruikers moeten akkoord gaan met de voorwaarden en verklaren dat zij de werken gebruiken overeenkomstig de wetten van het land waar de downloader woont.

Voorwaarden
Huismuziek geeft geen garantie dat de bestanden die je downloadt in je land tot het openbaar domein behoren en aanvaardt geen juridische verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor hun auteursrechtelijke status. Huismuziek stelt deze bestanden alleen ter beschikking aan leden van Huismuziek en uitsluitend voor studiedoeleinden. Het gebruik bij openbare uitvoeringen is niet toegestaan. Niet-leden kunnen alleen een zichtpartituur, bestaande uit een aantal pagina’s van een werk, downloaden.