Huismuziek zoekt een nieuwe penningmeester, een algemeen bestuurslid en een lid voor de kascommissie.

Profiel algemeen bestuurslid:

 • Affiniteit met de doelstelling en de positie van Huismuziek
 • Bekendheid met de wereld van de amateurmuzikant
 • Bereidheid om 4 tot 6 keer per jaar te vergaderen

Profiel penningmeester:

 • ervaring in soortgelijke functie
 • kunnen werken in excel en boekhoudprogramma snelstart
 • een jaarrekening kunnen opmaken
 • tijd en gelegenheid om wekelijks contact te hebben met bureau Huismuziek
 • tijd om wekelijks de boekhouding (o.a. betalingen) te controleren
 • jaarlijks de kascommissie thuis te ontvangen
 • affiniteit met muziek (als beoefenaar, amateur of professional, of als liefhebber)
 • bestuurlijke ervaring is een pré
 • bereidheid om 4 tot 6 keer per jaar te

Lid kascommissie: eenmaal per jaar samen met een ander kascommissielid een bezoek brengen aan de penningmeester om de boekhouding te controleren.

INFORMATIE
Huismuziek
, vereniging voor samenspel- en instrumentenbouw, is opgericht in 1951 met als doel zoveel mogelijk mensen te laten samenspelen en zingen. Jaarlijks organiseert Huismuziek muziekcursussen voor amateurmusici en muziekinstrumentenbouwcursussen in heel Nederland, die voor iedereen toegankelijk zijn.  De plannen en het beleid worden vormgegeven door het bestuur van Huismuziek, dat bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur vergadert elke 2 maanden, deels online en deels in Akoesticum. Daarnaast is er jaarlijks een heidag en een ALV. Van bestuursleden wordt een actieve rol verwacht en er is regelmatig contact tussen bestuursleden onderling en met het bureau. Reiskosten van de bestuursleden worden vergoed.
Het muziekcursusprogramma wordt samengesteld en georganiseerd door medewerkers van bureau Huismuziek in samenwerking met de cursuscommissie en het bestuur. De bouwcursussen worden samengesteld door Bouwerskontakt en georganiseerd door bureau Huismuziek, waar drie medewerkers in deeltijd werkzaam zijn.
Als je belangstelling hebt voor bovenstaande functie neem dan contact op met Bureau Huismuziek: info@huismuziek.nl en 026-8450788. De medewerkers zullen je graag in contact brengen met het huidige bestuur. Als je iemand kent in je omgeving stellen we het op prijs als je hem/haar op de vacatures wilt attenderen.

Huismuziek zoekt vrijwilligers voor het organiseren van samenspeldagen in de regio.
Als je belangstelling hebt voor een van deze onbezoldigde functies bij Huismuziek neem dan contact op met Bureau Huismuziek: per e-mail of telefonisch 026-8450788. Reiskosten worden altijd vergoed.