Huismuziek, vereniging voor muziek en instrumentenbouw heeft als doel zoveel mogelijk mensen te laten samenspelen en zingen. Jaarlijks organiseert Huismuziek muziekcursussen voor amateurmusici en muziekinstrumentenbouwcursussen in heel Nederland, die voor iedereen toegankelijk zijn. Het bestuur van de vereniging maakt het beleid en geeft richting aan het bureau, dat sinds kort is ondergebracht in de Stichting, die direct gelieerd is aan de vereniging. Op het bureau werken drie medewerkers die zorgen voor de samenstelling en organisatie van het cursusprogramma en overige werkzaamheden uitvoeren. Het bestuur van de stichting Bureau Huismuziek is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, financiën, personeel en organisatie. Beide besturen bestaan uit enthousiaste vrijwilligers. Van de bestuursleden wordt een actieve rol verwacht. Reiskosten van de bestuursleden worden vergoed. Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar in de omgeving van Arnhem.

Voor de Stichting Bureau Huismuziek zijn wij per direct op zoek naar een penningmeester.
Tijdsinvestering ongeveer 6 uur per week. Standplaats is niet van toepassing.

De penningmeester heeft

 • Bestuurlijke ervaring
 • Financieel inzicht en affiniteit met muziek
 • Ervaring in een soortgelijke functie 
 • Kan werken in Excel en een boekhoudprogramma, bij voorkeur Snelstart.
 • Onderschrijft de doelstellingen van Huismuziek en kan meedenken over de realisatie hiervan

Taken

 • Maken van de jaarrekening
 • Informatie doorgeven aan het salarisadministratiekantoor
 • Wekelijks contact met bureau Huismuziek.
 • Medewerkers bijstaan bij het gebruik van de programma’s en daarop toezicht houden
 • Wekelijkse controle op de boekhouding (o.a. betalingen)
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan het bestuur van de Stichting
 • Contact met het bestuur van de vereniging Huismuziek onderhouden over resultaten en subsidieaanvraag

Voor de Stichting Bureau Huismuziek zijn wij per direct op zoek naar een secretaris met aandachtsgebied personeel. De tijdsinvestering is 2 tot 8 uur per maand.

Het bestuurslid/secretaris heeft

 • een bedrijfsmatige of HR-achtergrond
 • ervaring met het aansturen van mensen
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
 • Affiniteit met muziek in welke vorm dan ook

en het bestuurslid/secretaris

 • onderschrijft de doelstellingen van Huismuziek en kan meedenken over de realisatie hiervan
 • is bij voorkeur woonachtig in regio Arnhem

 Taken

 • Bereidheid om 4 tot 6 keer per jaar te vergaderen met het hele bestuur.
 • Je treedt in de rol van secretaris en bent contactpersoon voor de bureaumedewerkers namens het bestuur.
 • Je onderhoudt het contact met de bureaumedewerkers en hebt tijd om handelend op te treden in geval van personele aangelegenheden of ziekte.
 • Je denkt mee met beleidskwesties en het vormgeven van (personeels)beleid.

Als je belangstelling hebt voor een van bovenstaande functies, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur van Huismuziek, Cora van den Berg, via secretaris@huismuziek.nl tel 06-52721771. Zij kan eventuele vragen beantwoorden of je in contact brengen met de huidige penningmeester.

Procedure
Belangstellenden krijgen binnen een week een reactie van het bestuur. Als je profiel passend is volgt een voorstel tot kennismaking met het bestuur. Dit kan voor de eerste keer een onlinegesprek zijn.

Voor de vereniging Huismuziek zijn wij op zoek naar een kascommissielid

Profiel lid kascommissie:

 • Inzicht in financiën.
 • Eenmaal per jaar samen met een tweede kascommissielid een bezoek brengen aan de penningmeester of het bureau om de boekhouding en de jaarrekening te controleren.

Als je belangstelling hebt voor bovenstaande functie neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur van Huismuziek, Cora van den Berg, via secretaris@huismuziek.nl tel 06-52721771.