Overige bestuursleden Koos van Kampen

Na een werkzaam leven als schoolleider en leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs heb ik vanaf het begin van mijn pensioentijd het musiceren weer opgepakt. Ik speelde al jaren dwarsfluit, maar daar kwam enkele jaren geleden de blokfluit bij. Met dat laatste instrument had ik al tijdens mijn onderwijzersopleiding kennis gemaakt. Huismuziek biedt mij de mogelijkheid om een blokfluit te bouwen en met anderen samen te spelen. Het is zinvol om als bestuurslid mee te denken over de organisatie en de toekomst van Huismuziek. Vanwege het komende zeventigjarige jubileum heb ik me verdiept in de geschiedenis van de vereniging en lever ik een bijdrage aan de jubileumbundel.